56a518dc-c508-4718-8bf8-1455c1644744

Young Green Entrepreneurship

2021- Erasmus+ KA220
(2021-1-RO01-KA220-YOU-000029014 )

Projemizin Hedefleri:

-Yeşil girişimcilik ve döngüsel ekonomi (atık yönetimi) aracılığıyla işsiz düşük nitelikli gençlerin işgücü piyasasına katılımını ve istihdamını teşvik etmek ve sağlamak.

-Yeşil ekonomide girişimcilik fırsatlarının artırılması, İşletme Yetkinlikleri (EntreComp) çerçevesi içinde yenilikçi bir eğitim metodolojisiyle, kendi fikirlerini ve işletmelerini yeşil ekonomi alanında geliştirmek isteyen işsiz düşük nitelikli gençlerin girişimci ruhunu ve becerilerini geliştirmek.

-Yeşil girişimcilik üzerine bir eğitim kursunun, gençlerin eğitimi ile ilgili kuruluşlarda uygulanması.Bu hedefe ulaşmak için içerikler, çevre ile ilgili girişimciliğe ve döngüsel ekonomi ile ilgili şirketlerin geliştirilmesine odaklanacaktır.

-Yeşil girişimcilikte gençlerin geliştirmesi gereken özel yetenekler ve becerileri dikkate alan, İşletme Yetkinlikleri çerçevesi içinde yenilikçi bir metodoloji aracılığıyla eğitimcilerin ve gençlik çalışanlarının mesleki yetkinliklerinin artırılması. Bu iyileştirme, bu eğitimcilerin girişimcilik ve yeşil girişimcilik ile ilgili bilgiyi aktarma ve yeşil girişimcilik ile döngüsel ekonomiye ilişkin iş planlarının hazırlanması konusunda daha iyi hazırlanmalarını sağlayacaktır.

-Projenin yararlanıcıları işsiz düşük nitelikli gençlerdir

  • Erasmus+ KA220
  • ConfideaStar , Filiala Braila A Patronatului Roman, Future Focus Ltd, INNETICA , Associação Sójovem Das Saibreiras, European Grants International Academy Srl , Razvojna Agencija Sotla
  • Türkiye , Romanya , Malta, İspanya, Portekiz , İtalya , Slovenya
  • 01-11-2021 / 01-11-2023
  • https://youngreen.eu/
X